Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ŚWIAT ELEKTRONIKI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu Sklep internetowy jest dostępny pod adresem swiatelektroniki.com.pl

2. Właścicielem Sklepu jest : ŚWIAT ELEKTRONIKI F.H W.ZALAS . z siedzibą w CZĘSTOCHOWA UL.KOPERNIKA 10/12 NIP:9490251782 REGON:151559240 podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. , telefon :34 3669044, adres poczty elektronicznej(e-mail): swiatelektroniki@swiatelektroniki.com.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sklepem internetowym Świat Elektroniki a Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych brutto i zawierają podatek VAT.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia(Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a sprzedawcą) można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

d)opłaty za telefon zgodnie z umową u danego operatora.

2.Zawierane Umowy przez Sklep Internetowy są w języku polskim.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie pola (Zamawiam z obowiązkiem zapłaty). Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Imię, Nazwisko ewentualnie Nazwa Firmy adres: ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem . Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2.Przy wyborze płatności przelewem Klient jest zobowiązany dokonać przelewu na wskazane konto bankowe Sklepu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.

a. Przesyłka pocztowa zwykła.

b. Przesyłka pocztowa pobraniowa.

c. Przesyłka kurierska zwykła.

d. Przesyłka kurierska pobraniowa.

e. Udostępnia możliwość odbioru towaru zamówionego przez Klienta w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 17:00.Odbiór towaru jest bezpłatny.

2.Dostawa zamówionego towaru do Klienta jest odpłatna .Koszt dostawy zawarty jest w zakładce(Koszty dostawy) oraz przy składaniu zamówienia.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

 

1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy do Klienta gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczna lub prawną są określone w przepisach prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.Reklamacje należy składać na adres: Świat Elektroniki F.H ul. Kopernika 10/12 42-217 Częstochowa.Można również za pomocą poczty elektronicznej na adres (e-mail): swiatelektroniki@op.pl

3. W opisie reklamacji zalecamy podanie szczegółowego opisu usterki zakupionego towaru oraz żądania sposobu przeprowadzenia reklamacji.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie skutkuje uznanie i akceptacje reklamacji.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2.Po zawarciu umowy na odległość Klient ma prawo w terminie 14dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.   Przykładowy wzór można pobrać w formacie PDF w zakładce Reklamacje i zwroty.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu (Świat Elektroniki F.H ul. Kopernika 10/12 42-217 Częstochowa)lub pocztą elektroniczną (e-mail)swiatelektroniki@op.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru towaru. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie do 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego towaru podczas użytkowania.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, . Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

 

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014 Sklep poinformuje obecnych jego klientów poprzez pocztę elektroniczną umożliwiając akceptowanie nowego regulaminu lub odstąpienia od umowy.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Każdy Użytkownik serwisu o zmianach w regulaminie zostanie powiadomiony, Klienci posiadający konto w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną lub na adres podany w formularzu .Poinformowanie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3.W sprawach nieuregulowanych w obecnym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego Kodeksu cywilnego: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18-07-2002 roku Dz.U.2002nr144,poz1204 ze zmianami.

4.Regulamin obowiązuje dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku Dz.U.2014r poz.827 ze zm.

 

Produkt dnia

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Złożenie zamówienia w sklepie oznacz akceptację regulaminu sklepu.Po złożeniu zamówienia w sklepie otrzymasz na wskazany adres e-mail informacje o kolejnych etapach jego realizacji.W razie konieczności obsługa sklepu będzie sie z Tobą kontaktować także telefonicznie.Pamiętaj że przysługuje Tobie prawo odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.".

{nocache:dd3a2f30e20ca1be7ed2cd8c7cc9a860#0}
Sklep internetowy od home.pl